Kontakt

 
 
 
 
 
 
 
 
Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) er en interesseorganisation for forbrugerejede vandforsyninger i form af andelsselskaber eller interessentskaber.

Af landets ca. 2.500 private vandværker er godt 2.000 vandværker medlem af FVD.
Snøde-Stoense Vandværk er også medlem.
Snøde-Stoense Vandværk | CVR: 27372228 | Vandværksvej 5, Snøde, 5953 Tranekær  | Tlf.: 62552214 | snode-stoense-vand@mail.dk